Kontakt

Skład Drewna Bydgoszcz

Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne "Wólka" Waldemar Ładziak

ul. Uskok 1
85-622 Bydgoszcz
tel./fax  +48 52 342 93 35  kom. +48 600 818 288

W SPRAWIE DREWNA OPAŁOWEGO PROSZĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ W DRUGIEJ POŁOWIE SIERPNIA.

 Godziny otwarcia:

Poniedziałek -  Piątek : 8:00- 16:00

Sobota- 9:00 - 13:00                    

 DNIA  23 LIPCA 2022 ROKU SKŁAD DREWNA BĘDZIE ZAMKNIĘTY 

PRZEPRASZAMY !

 

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
strona internetowa: www.wolka.com.pl
Zamówienia detaliczne i hurtowe.

RODO (GDPR)

PHP Wólka Waldemar Ładziak 16.05.2018r.
ul. Uskok 1, 85-622 Bydgoszcz

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHP Wólka Waldemar Ładziak z siedzibą w Bydgoszczy ul. Uskok 1, którą reprezentuje Waldemar Ładziak Właściciel.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji księgowo-skarbowej w zakresie w jakim jest to konieczne dla procesu sprzedaży na podstawie art art. 23 ust. 1 pkt 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie PHP Wólka Waldemar Ładziak.
4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. Od momentu zebrania przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni dokument sprzedażowy.
5) posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przyapdku osoby fizycznej proszącej o Fakturę Sprzedaży obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług art.106a stosowanie przepisów dotyczących faktur pkt2.
8) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym
9) administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu